canonvandezeedijk.amsterdam

Samenwerking

Voor het ontwikkelen van de ‘Canon van de Zeedijk’ werken wij samen met:

De gemeente Amsterdam

De NV Zeedijk

De vakgroep Architectuurgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam

Stadsarchief Amsterdam

Straatvereniging ‘SamenZeedijk’