canonvandezeedijk.amsterdam

SamenZeedijk

De nieuwe vereniging is een vervolg op het project Zeedijk Toekomst. Een van de belangrijkste doelstellingen van het project Zeedijk Toekomst was het zoeken naar oplossingen voor  conflicterende belangen van bewoners,  ondernemers en buren van de Zeedijk.

Uit alle gegevens (onder andere uit interviews met bewoners en hun latere feedback) is gebleken dat bijna alle problemen en daarmee ook oplossingen raken aan alle partijen, bewoners, ondernemers en buren. Om problemen op te lossen en te voorkomen is het dan ook logisch alle partijen betrokken te houden.
Door je te beperken tot één groep neem je het risico dat je blind wordt voor de belangen van iemand anders. Hetzelfde geldt uiteraard voor eenzijdige informatie. Het verrijkt ons inziens een discussie en samenleving als je gedwongen wordt om ook de belangen van anderen in het vizier te hebben en houden ook al komen die niet overeen met jouw belangen.
Verschillende groepen binnen één vereniging is een wezenlijke en nodige verrijking en daarom in het belang van de Zeedijksamenleving. Wij willen niet naar een situatie van wij, zij en die….

Samen zijn we één Zeedijk;  een bonte verzameling van mensen die wonen en werken op de Zeedijk. De vereniging SamenZeedijk  heeft als doel een continue vinger aan de pols van de Zeedijk te zijn. Iedere bewoner, ondernemer of buur moet met zijn zorgen, problemen, oplossingen, complimenten en al wat dies meer zij bij ons terecht kunnen..  Wij hopen dat samen te kunnen doen met alle andere Zeedijkorganisaties. We proberen daar invulling aan te geven tijdens de discussieavonden en BOB-raadplegingen die we organiseren.

Gerangschikt onder Geen categorie · Getagged met

Stuur ons een bericht

*/ ?>